Các bạn cho mình hỏi 1 hecta bằng bao nhiêu mét vuông vậy?

Thảo luận 1

10.000 mét vuông

Thảo luận 2

10.000 m2

Thảo luận 3

1000 MÉT VUÔNG CHỚ BAO NHIÊU NỮA BẠN

Thảo luận 4

tat' nhien la` 10.000 m2 thường thì đơn vị "sào" hay "mẫu" thì có sự khác nhau ở các miền còn đơn vị hecta là đơn vị dùng chung cả nước.

Thảo luận 5

10000

Thảo luận 6

1hecta = 10.000m2

Thảo luận 7

10.000m2

Thảo luận 8

Bạn học lớp mấy rồi mà còn hỏi câu này? 1ha=10000m vuông chứ sao nữa

Thảo luận 9

dung roi day la 10.000m2

Thảo luận 10

10000 mét vuông

Thảo luận 11

100x100=10.000 m2.

Thảo luận 12

í bạn ấy muốn hỏi chắc là bạn ấy hét "Ta" lên một cái thì đi được bao nhiu m2

Thảo luận 13

Bạn cần phải ghi nhớ như sau: 1hecta (ha) = 1 hec-tô-met vuông (hm2)=10.000m2

Thảo luận 14

Mỗi nơi một khác xong ngoài bắc(sào bắc bộ) là: 3.300m2

Trả lời Vi Du , 23:37 ngày 16/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan