Số lớn nhất có 2 chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 9 là số nào?

Thảo luận 1

La so 90. He he ung ho minh nha

Thảo luận 2

Số cần tìm là 90. (vì 9+0=9) Chúc bạn học giỏi !

Thảo luận 3

do la so 4^5 hehhehe.

Thảo luận 4

Sai hết oy` Là 90! (giai thừa)

Thảo luận 5

hinh nhu la 90

Thảo luận 6

90 chu so gi nua

Thảo luận 7

la so 90 faj ko

Thảo luận 8

90 chu con so nao nua

Thảo luận 9

May p tra loj saj het ruj. Phaj la 06 lon nguok chu.

Trả lời Mai Le , 10:56 ngày 17/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan