Bây giờ là 6 giờ hỏi it nhất bao nhiêu lâu nữa thì hai kim vuông góc với nhau?

Thảo luận 1

Hien tai kim gio chi so 6. kim phut chi so 12 nen 2 kim lech nhau goc 180. Chon goc toa do la tai so 12, thi luc 6h, kim phut o vi tri 0 do, thi kim gio dang vi tri goc 180 Sau 1 h, Kim phut quay 1 vong (360 do) thi kim gio quay 360/12=30 do Sau k gio: kim phut o vi tri k*360 do, kim gio o vi tri 180+k*30 Gia su sau k gio, kim phut va kim gio lech nhau goc 90: => (180+ k*30)-360*k = 90 => 330*k=90 => k= 3/11. Tom lai sau 3/11 gio, 2 kim lech nhau goc 90 do

Thảo luận 2

câu hỏi của bạn chưa rõ, hai kim nào mới được, nếu chỉ như vậy thì mình trả lời là sau 15 giây nữa, kim giờ sẽ vuông góc với kim giây.

Thảo luận 3

làm theo như bạn her...... gì gì, ấy, kết quả là dúng rùi nhưng bạn ấy làm tròn, kết quả là 16 phút cộng 4/11 phút nữa . hay 16+4/11 phút, đây là kết quả chính xác đấy, không sai 1 giây

Thảo luận 4

*NOTE : nhìu bạn cho là sau 15' nhưng như thía là thiếu chính xác vì khi kim phút chuyển động thì kim giờ đâu có đứng yên Khi kim phút quay 360độ thì kim giờ quay được 360độ /12 = 30độ => khi kim phút quay 1độ thì kim giờ quay 1 góc 30độ/360 Vậy độ chêch lệch giữa kim phút và kim giờ khi kim phút quay 1độ là Delta độ = 1độ - 30độ/360 = 330 /360 Dùng quay tắc tam suất lần nữa => Số độ Kim phút quay được để có chệch lệch 90độ là: 90độ * 1 độ / delta độ = 90 / ( 330 / 360) = 90 *360 /330 = 98độ11' => số phút ít nhất là : 60* 98 độ 11' / 360 = 16.36 phút Chính xác đếy, dùng quy tắc tam suất, mình hok bít quy tắc nì lớp nào mới học nhưng mình đọc trong 1 số tạp chí toán :D

Thảo luận 5

Thì là 6h15'. Ko bít đúng ý câu hỏi của bạn ko?Chứ mình thấy câu này dễ mà^^

Thảo luận 6

Mình nghĩ đó là 6h15'.Nhưng khi xem thi ko đúng như thế, theo quan sát thường xuyên của mình , vào lúc 7h kem 10' thì 2 kim này vuông góc với nhau , tất nhiên có thể bị lệch 2 hoặc 3 độ.Suy ra thì 50 phút sau, 2 kim này vuông góc với nhau

Trả lời Mai Le , 14:20 ngày 17/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan