Cong thuc tinh dien tich tam giac vuong?

Thảo luận 1

(Cạnh đáy X Cao )/2.

Thảo luận 2

tam giac vuông ABC. A la góc vuông B &C là hai góc nhọn DTTGV =1/4 BC^2*sin2B

Thảo luận 3

=0.5*a*b a,b là chiều dấicc cạnh cảu tam giác vuông.

Thảo luận 4

1/2 hai canh tam giac vuông

Thảo luận 5

_ 1/2 tích hai cạnh góc vuông. _ 1/2 tích đường cao kẻ từ đỉnh vuông xuống cạnh huyền với cạnh huyền. _ Căn của tích (p-a)(p-b)(p-c) với p là nửa chu vi tam giác; a,b,c lần lượt là độ dài các cạnh của tam giác.

Trả lời Vi Du , 15:49 ngày 17/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan