Nghĩa của câu : Núi cao bởi có đất bồi núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu?

Thảo luận 1

câu này ngĩa tương tự câu "ăn cháo đá bát"

Thảo luận 2

Câu này chủ yếu khuyên răn mọi người nên nhớ về cội nguồn. Sau khi đã đạt được điều mình muốn không được quên điều gì đã giúp đỡ trước đó.

Thảo luận 3

*Nghĩa đen: núi nhờ đâu mà có? Chẳng phải do đất bồi đắp mới có núi hay sao, càng nhiều đất bồi đắp thì núi ngày một cao. Có thể nói câu này đề cao vai trò của đất, có đất mới có núi. *Nghĩa bóng: Đối với con người cũng như thế, không phải sinh ra ai cũng đã hoàn hảo, nhờ những người xung quanh dạy dỗ rèn luyện thì chúng ta mới được thành công như ngày hôm nay. Nhưng đừng chỉ lo đến hạnh phúc trước mắt mà quá đề cao bản thân, khinh rẻ những người đã giúp mình làm nên thành công đó. Tóm lại, câu này khuyên con người, một khi đã thành công thì phải biết ơn những người đã có công giúp đỡ, dạy dỗ.

Trả lời Mai Le , 18:19 ngày 17/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan