Chung minh rang bao ve rung la bao ve cuoc song cua chung ta?

Thảo luận 1

- đầu tiên bạn đưa ra điều khẳng định tầm quan trọng của rừng đồi với đời sồng của chúng ta - đưa ra lý lẽ thuyết phục để hướng mọi người nghe theo mình: + rừng là lá phổi của thứ hai của chúng ta + rừng cung cấp oxy + hãy tưởng tượng nếu như không có rừng thì chúng ta sẽ ra sao? + rừng bảo vệ cho tính mạng chúng ta,bảo vệ cho sức khỏe của chúng ta + ................... - tiếp theo đưa ra những chứng cứ xác thực: + các nhà khoa học cho rằng:"thế giới dù phát triển đến đâu, con người dẫu có tài giỏi đến mức nào thì cũng không thể tạo ra được máy móc có thế thay thế vai trò của thiên nhiên, củ rừng" + rừng đang bị tàn phá nghiêm trọng nên kéo theo sức khỏe của chúng ta cũng đi xuống + suy nghĩ sai lầm dấn đến sự tàn phá không thương tiếc những tài nguyên quý của rừng, trong vòng hơn năm (từ năm 1943 ---> năm 2000)nước ta đã tự tàn phá đi hơn 4.5 triệu ha rừng dẫn đến lũ quét, những trận lở đất tàn khốc ở Sìn Hồ, ở Bát Xát,..... - tóm lại cần phải coi ý thức bảo vệ rừng bảo vệ môi trường là một phần không thể thiếu trong xã hội, Mỗi ngườii làm một việ nhỏ, nhiều người sẽ làm thành việc lớn - rừng là tài sản chung của mọi người hãy biết chung tay bảo vệ tài sản vô giá đó. Mình chỉ có nhiêu đó ý thôi! nếu còn gì thắc mắc thì bạn có thế vào hocmai.vn dể hiểu rõ hơn về các môn học

Thảo luận 2

Mất rừng là trái đất bị... ung thư Phổi. Thật đấy, ghê chưa? Mất rừng là... mất nước, mà nước mất thì... nhà tan, dân lầm than => bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta luôn luôn đúng!

Trả lời Vi Du , 22:19 ngày 17/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan