Có ai phân tích giùm em vẻ đẹp cổ điển và hiện đại của bài thơ mộ ( chiều tối ) cua Bác Hồ giùm em cái?

Thảo luận 1

về vẻ đẹp cổ điển: lối vẽ tranh cổ(vẽ bằng tranh và vẽ bằng thơ) là chỉ chấm phá vài nét: vẽ cảnh chiều nơi núi rừng, bao quát cả bầu trời, mặt đất,cả thiên nhiên và đời sống con người, vậy mà chỉ ghi loáng thoáng vài nét đơn sơ: một cánh chim, một chòm mây, một cô gái bên lò than nơi xóm núi.Nhưng người xua chỉ chấm phá vài nét đơn sơ nhưng lại muốn ghi đươc linh hồn của tạo vật.Bài Chiều tối của Hồ Chí Minh cũng chỉ đơn sơ vài nét vốn quen thuộc với thơ cổ, nhưng ta cảm nhận dược cái hồn của cảnh chiều. Cố nhiên ngoại cảnh cũng là tâm cảnh.Cái hồn của cảnh cũng là cái hônd của nhà thơ Hồ Chí Minh_ nhà cách mạng vĩ đại, bậc chí nhân_ vì thế cảnh tuy buồn mà vẫn ấm áp, đặc biệt lại có niềm vui bình dị đời thường của nhà ai bên bếp lửa hồng với hình ảnh khỏe khoắn của cô gái xay ngô tỏa sáng cả bài thơ>.Trên đây chỉ là vẻ đẹp cổ điển bạn tự tìm vẻ đẹp hiện đại nhan!

Trả lời Vi Du , 06:10 ngày 18/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan