Giải thích nhan đề "Đại cáo bình Ngô"?

Thảo luận 1

Đại cáo bình Ngô là dịch 4 chữ Hán : Bình Ngô Đại Cáo , tác phẩm Do Nguyễn Trãi viết lấy danh nghĩa của Vua Lê Thái Tổ . Nhan đề có ý nghĩa sau : - Đại : lớn. - Cáo : báo cáo . - Bình : dẹp yên giặc , bình định xong . - Ngô : Giặc Ngô ( Nhà Minh Trung Quốc ). Vậy Đại Cáo Bình Ngô là Bản cáo lớn gởi đến quốc dân đồng bào về chiến thắng oanh liệt của quân dân ta đánh tan được quân Ngô. Bản văn viết bằng Hán Văn do Nguyễn Trãi viết theo thể văn biền ngẫu , trình bày sự gian khổ của 10 năm kháng chiến và thắng lợi chống quân Minh của cuộc Khởi Nghĩa Lam Sơn. Đây có thể xem là bản tuyên ngôn độc lập thứ hai sau bài Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư của Lý Thường Kiệt trong văn học cổ .

Thảo luận 2

MÌnh cũng chưa học bài này nhưng đã cô giáo cũng có nói qua qua nên cứ trả lời cho bạn ,mình cắt nghĩa tạm thời là : "đại cáo " tức là bài cáo nói về một sự kiện lớn của đất nước, ở đây sự kiện đó là việc vua lê Lợi đánh thắng giặc Minh.Giặc Ngô ở đây ám chỉ giặc Minh,vì giặc Ngô là bon giặc hung bạo và tàn ác nhất,vì vậy dùng giặc Ngô để ám chỉ giặc Minh để nói lên sự hung bạo của giặc Minh cũng tàn ác ko kém giặc Ngô nhưng cho dù mạnh đên đâu cũng ko thể xâm lăng dc nước ta và cuối cùng cũng sẽ bị bại trận.

Thảo luận 3

Câu này mình học rồi nè - Bình : nghĩa là dẹp yên - Ngô: chỉ quân Minh - Đại: trọng đại - Cáo: Thể văn cổ, dung để tổng kết chiến tranh, tuyên bố những vấn đề quan trọng -> Bình Ngô đại cáo: Bài cáo tuyên bố rộng khắp cho toàn dân biết về việc đã dẹp yên giặc Minh.

Thảo luận 4

tp ''Bình Ngô Đai Cáo '' của Nguyễn Trãi được viết theo thể cáo (một loại văn cổ , cũng như tấu , hịch...) nhan đề Bình Ngô Đại Cáo có nghĩa là một bản tuyên bố với thiên hạ việc quân ta đánh bại quân Ngô (minh) . Đặc biệt là chữ Đại mang tính to lớn càng thể hiện chiến thắng lẫy lừng của dân ta.thông qua tp này tác giả muốn nói rằng :quân địch có mạnh như thế nào nhưng nhân dân ta vãn có thể đánh bai.nhièu người cho rằng tp này là bản tuyên ngôn độc lập thứ 2 sau Nam Quốc Sơn Hà (cả tớ nữa đấy)

Trả lời Mai Le , 10:10 ngày 18/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan