Cuoc doi va su nghiep cua nguyen du?

Thảo luận 1

bạn hãy vào google.com.vn mà tìm ấy

Thảo luận 2

Nguyễn Du tên tự là Tố Như, tên hiệu là Thanh Hiên và Hồng Sơn Sinh :03/01/1766 tại làng Tiền Điền -Nghi Xuân -Nghệ An Mất : 16/9/1820 tại Huế, lúc đầu được an táng ở xã An Ninh, huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến 1824 được cải táng ở quê nhà Tiên Điền. - Năm 10 tuổi Nguyễn Du mất cha, năm 12 tuổi mất mẹ. Nguyễn Du sống nhờ người anh cả khác mẹ là Nguyễn Khản. Khi trưởng thành sống nhờ người anh vợ là Đoàn Nguyễn Tuấn ở Thái Bình. - Năm 1802: triều đình Gia Long mời ông ra làm quan, bổ làm tri huyện Phù Dung, rồi đổi làm tri phủ Thường Tín. - Năm 1805: ông được thăng hàm học sĩ điện Đông Các rồi thăng Cần Chánh Điện học sĩ. - Năm 1813: được cử làm chánh sứ đi Trung quốc, khi đi sứ về ông được thăng Hữu Tham TRi bộ lễ. * Các tác phẩm chính của ông: - Đoạn trường Tân Thanh(tức Truyện Kiều) - Thanh Hiên thi tập - Bắc Hành tạp lục - Độc tiểu Thanh Kí

Trả lời Mai Le , 15:08 ngày 18/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan