Ngày sinh của Bác Hồ?

Thảo luận 1

19/5/1890

Thảo luận 2

bạn lick vào đây xem nhé http://news.wru.edu.vn/Web/Content.aspx?… Chúc bạn vui khỏe. Thân chào bạn

Thảo luận 3

19-5-1890 đó là ngày sinh của Bác,tên khai sinh là Nguyễn Sinh Coong

Thảo luận 4

"Ngày sinh của Bác Hồ?"là ngày Bác Hồ được sinh ra trên đời này đấy bạn ạ!

Thảo luận 5

19/5/1890 - 2/9/1969

Thảo luận 6

ban thấy tên bác HỒ .NGUYỄN CÒN LẠI SINH CÒN LẠI CUNG .CÒN TÊN TÔI ĐỖ CÒN THÊM CHỮ PHÚ CÒN THÊM CHỮ SANG .NÓI VỀ MẶT PHÁP THÌ HAI TÊN CÙNG GIỐNG NHAU VỀ NGHĨA CỦA NÓ CÓ THỂ CÔNG NHÂN TÔI LÀ MỘT HỌC TRÒ CỦA HỒ CHỦ TỊCH

Thảo luận 7

Cái này mà cũng hỏi à? 19-5-1890

Thảo luận 8

ngày sinh của Bác Hồ là ngày 19/5/1830

Thảo luận 9

Bạn đi chết đi

Trả lời Vi Du , 17:22 ngày 18/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan