Bài thơ Tre xanh của Nguyễn Duy?

Thảo luận 1

Tre Việt Nam (Nguyễn Duy, Việt Nam) http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=52 Tre xanh Xanh tự bao giờ Truyện ngày xưa đã có bờ tre xanh Thân gầy guộc, lá mong manh Mà sao nên luỹ, nên thành tre ơi Ở đâu tre cũng xanh tươi Cho dù cát sỏi đá vôi bạc màu Có gì đâu, có gì đâu Mỡ màu ít chất dồn lâu hoá nhiều Rễ siêng không ngại đất nghèo Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù Vươn mình trong gió tre đu Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh Tre kia không ngại khuất mình bóng râm Bão bùng thân bọc lấy thân Tay vin tay níu tre gần nhau thêm Thương nhau tre chẳng ở riêng Luỹ thành từ đó mà nên hỡi người Cho dù thân gãy cành rơi Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho con Loài tre đâu chịu mọc cong Mới lên đã thẳng như chông lạ thường Lưng trần phơi nắng phơi sương Có manh áo cộc tre nhường cho măng Măng non là búp măng non Đã mang dáng thẳng, thân tròn của tre Năm qua đi, tháng qua đi Tre già măng mọc có gì lạ đâu Mai sau, mai sau, mai sau... Đất xanh, tre mãi xanh màu tre xanh!

Trả lời Mai Le , 19:21 ngày 18/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan