"nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng " là gì?

Thảo luận 1

Câu này kêu gọi là sống cùng trong một nước thì 9 người phải còng lưng vắt xác làm để nuôi 1 người thôi, bao nhiêu hắn cũng tom góp hết, 9 người làm có cơm ăn qua ngày là mừng lắm rồi . . thế mới đau chứ. Cái khăn lụa che kín bao bọc cái gương cho sạch đẹp, và bao nhiêu bụi bẩn là khăn hứng lấy hết . .

Thảo luận 2

quan trọng là câu thứ hai thôi bạn.câu trước chỉ là ngẫu hứng để nhân cái này rồi nói về cái kia thôi. gọi là thể hứng trong ca dao. Nhiễu là một loại vải, còn giá gương là cái...giá để mình đặt cái kiếng lên đó mà- ít nhất là theo tôi hiểu

Thảo luận 3

là tục ngữ chứ là j` ???????

Thảo luận 4

đã bao giờ bạn giúp đỡ người xa lạ khó khăn hơn bạn chưa? nếu có thì đó là hành động "người trong một nước thì thương nhau cùng" đấy

Thảo luận 5

Khi người Tàu qua đô hộ ta, kể từ năm 111 trước Tây lịch, thì đã không ít người chạy theo người Tàu mà kiếm vinh hoa phú quí, nhẫn tâm sống trên sự đau khổ của đồng loại. Do đó, ngay khi khởi nghĩa chống Tô Định, hai bà Trưng đã phải kêu gọi: Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người trong một nước phải thương nhau cùng.

Thảo luận 6

Thì là ngừoi trong một nước thì phải thương yêu bảo vẹ nhau thôi.

Trả lời Vi Du , 09:04 ngày 19/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan