Hãy phân biệt sự khác nhau giữa hịch,chiếu ,cáo?

Thảo luận 1

Hịch: Hịch tướng sĩ . Thể loại này bây giờ gọi là bài diễn văn, bài phát biểu (speech) Cáo: Xưa có Cáo bình Ngô. Thể loại này bây giờ vẫn goi là cáo, báo cáo tổng kết... Chiếu: Xưa có Chiếu dời dô. Thể loại này bây giờ gọi là công văn, chỉ thị...

Thảo luận 2

nói gắn gọn nhé, mình cũng hok biết là đúng được bao nhiêu % "chiếu " là thể văn chỉ do vua dùng để ban bố mệnh lệnh.Chiếu có thể viết bằng văn xuôi, văn vần hoặc văn biền ngẫu: được công bố và đón nhận một cách trang trọng. Một số bài chiếu thể hiện tư tưởng chính trị lớn lao, có ảnh hưởng đến cả triều đại, đất nước. ".Hịch" là thể văn nghị luận thời xưa, thường được vua chúa,tướng lĩnh hoặc thủ lĩnh một phong trào dùng để cổ động, thuyết phục hoặc kêu gọi đấu tranh chống thù trong giặc ngoài. Hịch có kết cấu chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, dẫn chứng thuyết phục. Đặc điểm nỗi bật của Hịch là khích lệ người nghe.Hịch thường viết bằng thể văn biền ngẫu.Kết cấu bài hịch có thể thay đổi linh hoạt theo mục đích và nghệ thuật lập luận của người viết. "Cáo" là thể văn nghị luận cổ, thường được vua chúa hoặc thủ lĩnh dùng để trình bày một chủ trương hay công bố kết quả một sự nghiệp để mọi người cùng biết. Cáo phần nhiều được viết bằng thể văn biền ngẫu. Cũng như Hịch, Cáo là thể văn có tính chất hùng biện, do đó lời lẽ đanh thép , lí luận sắc bén, kết cấu chặt chẽ, mạch lạc. * Giống: -viết phần lớn bằng thể văn biền ngẫu - Hịch và Cáo đều là thể văn nghị luận xưa, có tính chất hùng biện, lời lẽ đanh thép, lí luận sắc bén, kết cấu chặt chẽ, mạch lạc. * Khác: Chiếu là của vua để ban lệnh Hịch khích lệ tình cảm, tinh thần người nghe. Kết cấu có thể thay đổi linh hoạt theo mục đích và nghệ thuật lập luận. Cáo để trình bày chủ trương hay công bố kết quả.

Thảo luận 3

có lẽ hịch:đọng viên kêu gọi (hịch tướng sĩ) chiếu :lệnh (chiếu rời đô) cáo :thông báo(bình ngô dại cáo,,,,,ngày này còn cáo phođể thônng báo người chết)

Trả lời Mai Le , 14:13 ngày 19/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan