Viết một đoạn văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em vể câu tục ngữ Có chí thì nên ?

Thảo luận 1

bạn oi. mình thấy có chí thì ngứa đó, gãi toạc hết da đầu luôn. hi hi nói đùa thôi, khi làm bài bạn nên nêu ra nhung vi du để dẫn chung, ví dụ nhu bạn , nếu bạn cố gang làm bài này thật tốt thì bạn sẽ có điểm cao, đó gọi là" có chí thì nên" đó. chúc bạn làm bài tốt.

Thảo luận 2

Sống trên đời con người phải có ý chí và nghị lực. Bởi vì đây là một đức tính không thể thiếu được trong cuộc sống khi ta làm bất cứ việc gì, muốn thành công đều phải trở thành một quá trình, một thời gian rèn luyện lâu dài. Có khi thành công đó lại được đúc rút kinh nghiệm từ thất bại này đến thất bại khác. Không chỉ qua một lần làm việc mà thành công, mà chính ý chí, nghị lực,lòng kiên trì mới là sức mạnh giúp ta đi đến thành công. Càng gian nan chịu đựng thử thách trong công việc thì sự thành công càng vinh quang, càng đáng tự hào. Câu tục ngữ "Có chí thì nên" nhằm khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của ý chí trong cuộc sống. Khi ta làm bất cứ một việc gì, nếu chúng ta có ý chí, nghị lực và sự kiên trì thì nhất định chúng ta sẽ vượt qua được mọi khó khăn, trở ngại để đi đến thành công.

Thảo luận 3

Nghĩa đen: đầu có chí => nên người :)) nghĩa bóng ~ "có công mài sắc có ngày nên kim" tức là việc gì mình cố gắng, có tâm huyết, cần cù ... thì mình sẽ thành công việc lớn.

Thảo luận 4

bạn nên dựa vào các dẫn chứng như câu chuyện có công mài sắt có ngày nên kim, hay tấm gương của thầy Nguyễn Ngọc Ký

Trả lời Vi Du , 15:17 ngày 19/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan