Đề cương thi kể chuyện về Bác Hồ?

Thảo luận 1

bạn vào đây tìm: www3.tuoitre.com.vn/TheoguongBac

Thảo luận 2

Dẹp chuyện nhảm nhí này càng sớm càng tốt. Đạo đức mẹ gì.

Thảo luận 3

Đề cương phải viết theo trình tự: - Lời mở đầu . - Nội dung câu chuyện. - Phân tích bình luận câu chuyện. - Kết luận: Rút ra ý nghĩa thực tiễn và liên hệ bản thân

Thảo luận 4

Người ta thiếu cái gì thì mơ cái đó. Có phải vì đạo đức quá suy đồi, nên muốn học tập gương người đã khuất từ lâu? Nhưng xa không bằng gần, tại sao không phát động phong trào học tập các lãnh tụ hiện thời. Người đương thời nêu tấm gương sáng không thiết thực hơn sao? Hay là không có gì đáng học tập? Tôi không chắc nếu Bác còn sống đã muốn người ta ca ngợi mình theo cái cách như hiện tại: một mặt vẫn để cái xấu tràn lan, mặt khác đem Bác ra để che chống... Tôi thường thấy cái gì thái quá đều dở. Có câu chuyện cổ tích mang tính ngụ ngôn: có một kẻ tham vàng, được cho một lời ước, hắn liền ước mọi thứ trong tay hắn đều là vàng. Thế rồi hắn chết đói vì đói không thể ăn, khát không thể uống. Vàng quý vậy nhưng thái quá trở thành hại chết người. Nhưng vàng không có tội, đáng trách là kẻ tham lam và ngu dốt tệ hại. Tôi mong người ta để cho Bác Hồ được an nghỉ như một người sống giản dị, chết muốn được chết trong khiêm nhường (mà đâu có được - ai đã xây lăng, làm bảo tàng không đúng ý nguyện của người, bạn có biết?). Tất cả những người lợi dụng Bác để làm chính trị ở cả hai phía hãy tránh xa một người đã khuất đáng được tôn trọng đúng nghĩa. Nếu người ta quý trọng người đến vậy đã không làm sai di chúc người về nhiều điều. Thật là hết muốn nói! Chúc bạn vui và sáng suốt!

Trả lời Vi Du , 15:26 ngày 19/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan