Giải thích câu tục ngữ "Trời sinh voi trời sinh cỏ"?

Thảo luận 1

- “ Trời sinh voi, trời sinh cỏ”

Nghĩa đen : Trời sinh ra loài voi chắc chắn sẽ phải sinh sinh ra loài cỏ để giúp loài voi tồn tại . Đây chính là quy luật của tự nhiên.

Nghĩa bóng : Bố mẹ chỉ cần sinh con ra chắc chắn con cái sẽ biết tìm cách để tồn tại cha mẹ không cần chăm sóc nuôi dưỡng.

- Thái độ : không đồng ý với quan điểm đó vì : nó thể hiện thái độ không có trách nhiệm đối với con cái và đối với xã hội.

Hậu quả : Gây nên sự bùng nổ dân số, chất lượng đời sống kém.

- “ Đông con hơn nhiều của”:

Nghĩa đen : Có nhiều con tốt hơn có nhiều của cải vật chất.

Nghĩa bóng : Có nhiều con cái khi về già sẽ có người chăm sóc còn hơn việc có nhiều của cải nhưng không có con cái chăm sóc.

Thái độ: Là quan điểm sai lầm vì có nhiều con, cha mẹ không có khả năng nuôi dưỡng con cái phải bon chen sớm không được học hành, không hiểu biết do đó hiệu quả kinh tế kém vì vậy con cái cứ phải bươn trải để lo kiếm "miếng cơm manh áo" cũng không có thời gian và sức khỏe để chăm sóc cha mẹ.

Hậu quả: Gây nên  sự bùng nổ dân số, trình độ dân trí thấp, đời sống thấp.

Thảo luận 2

Có thể nói chung rằng 2 quan niệm này đều cổ hủ và lạc hậu nó tòn tại trong chế độ phong kiến như một quy luật, quy luật này không phải quy luạt tu nhiên mà quy luật do con người tự đặt ra để biện hộ cho hành động trong thời phong kiến người ta quan niệm rằng càng sinh nhiều thì càng có nhiều lao đông =>làm ra nhiều tài sản

Người ta không lo đến việc sinh nhiều sẽ tốn lương thực với quan niệm con người không bao giờ chết đói vì trời sinh voi ắt sinh cỏ

=> quan niệm trên đã ảnh hưởng trực tiếp tới xã hội lúc bấy giờ làm cho xã hội không phát triển dc

mình chỉ biết có thế thui thông cảm nhá cute_smiley6.gif

Trả lời Vi Du , 15:54 ngày 19/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan