Nghĩa đen và nghĩa bóng của câu " Đói cho sạch , rách cho thơm "?

Thảo luận 1

Đối cho sạch, rách cho thơm nghĩa đen theo tui hiểu là : Dù nghèo đói thì cũng cần phải giữa tiếng trong sạch, khong vì túng quẫn mà làm liều. Còn rách cho thơm thì dù áo rách cũng phải ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề Nghĩa bóng: dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ phẩm chất trong sạch, không được làm liều

Thảo luận 2

Theo mình câu tục ngữ này ko có nghĩa đen !!! Hay nghĩa đen và nghĩa bóng là 1 !!! Đều có chung 1 ý nghĩa là khi chúng ta có rơi vào hoàn cảnh cực khổ , éo le cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn phải giữ được phẩm chất , đức tính của 1 con người lương thiện !!! Ko được làm điều ác , sai với lẽ phải !!!!

Thảo luận 3

ý nghĩa đen là : có đói thì ăn cái gì thì cho sạch sẽ,mặ cái gì rách nhưng cũng phải sạch. Nghĩa bóng là : Đói thì đừng có đi cướp của dân. Rách thì đừng có đi lấy của dân.

Trả lời Vi Du , 16:07 ngày 19/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan