Vì sao nói "Nước Đại Việt ta" là một áng văn tràn đầy lòng tự hào dân tộc ?

Thảo luận 1

Về ý nghĩa : Chứng tỏ sự phát triển và trưởng thành thêm một bước về ý thức dân tộc ,lịch sử ,tư tưởng ,văn hóa của dân tộc Đại Việt từ đời Lý đến đời Lê ,trải qua 5 thế kỷ .Khi nói đến nguyên lý nhân nghĩa thì Nguyễn Trãi viết " từng nghe "còn khi khẳng định sức mạnh nhân nghĩa sức mạnh của độc lập dân tộc thì ông dùng từ còn ghi ( sử sách ghi lại không thể chối cải )Chính xác hơn đây là đoạn văn được thiếtlập trên cơ sở mối quan hệ nhân quả .Nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của "kẻ dẫn đường từ nơi xuất phát ".Khép lại đoạn văn bằng hai câu: "Việc xưa. . còn ghi " Nguyễn Trãi muốn biến lời nói của mình thành lời nói của người chép sử ,biến cái chủ quan thành cái khách quan ,biến một hiện tượng cá biệt thành quy luật muôn đời đẻ mọi tính toán của con người hảy soi mình vào đó .Bề nỗi của lời văn là sự nghiêm khắc răn dạy ,còn chiều sâu thấm thía một đạo lý ,một tư tưởng ,một lẽ phải làm người : Nhân nghĩa ( THỜI GIAN CÓ HẠN NÊN CHỈ MỘT TI TÍ THÔI NHÉ ! ! ! ? ? ?) Xin chào !Good bye ,again and again !

Thảo luận 2

vi da dc 1000 tuoi

Thảo luận 3

đặt nền móng cho các nhà nước việtt nam sau này

Trả lời Vi Du , 16:12 ngày 19/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan