Sự nhiễm điện do cọ sát là gì?

Thảo luận 1

Sự nhiễm điện do co sát là khi ta kích thích một vật gì đó bằng cách cọ xát(cơ học) sẽ giải phóng 1 số electrone, chính các e này gây ra hiện tượng nhiễm điện mà các vd trong sách gk có nói đó bạn!!! Còn e tự do là khi ta cọ xát hoạc kích thích 1 vật gì đó mà lực ấy thắng đc ái lực e (là lực luên kết giữa e và hạt nhân ) làm giải phóng 1 số e trong mạng phân tử vật chất đồng thời cũng làm xuất hiện 1 số lỗ trống (chứa e đó) mang điện dương do e đã tách ra, các e tách ra đó người ta gọi là các e tư do đó bạn, tất nhiên chỉ 1 số e lớp ngoài cùng thui còn các e các lớp bên trog do ái lực mạnh nên ko đứt kiên kết với hạt nhân!!! Cái giải thích này hơi bị "hóa học" 1 chút đó:), chúc bạn học tốt!!!

Thảo luận 2

sự nhiễm điện do cọ sat là sự cọ xát lên vật làm cho nó bị nhiễm điện Êlectrôn ở lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại dễ mất liên kết với hạt nhân của nguyên tử và trở thành êlectrôn tự do trong kim loại

Thảo luận 3

Bè mặt của một vật luôn tồn tại các Electron tự do có xu hướng bứt ra khỏi vật thể, khi cọ 2 vật với nhau thì vật nào có lực liên kết với Electron lớn hơn thì E từ vật kia sẽ chạy sang -> nhiễm điện âm. Còn vật bị mất nhiễm điện dương. Các E lớp ngoài cùng của 1 nguyên tử kim loại có khoảng cách khá xa với hạt nhân nên hạt nhân không thể giữ nổi chúng, chúng tạo ra 1 đám mây E tự do trong kim loại mà tất cả các nguyên tử KL đều cùng góp vào.

Trả lời Mai Le , 17:14 ngày 19/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan