1 nụ cười luôn hé , tắt máy xuống xe Còn em vẫn đang ngơ , đang thờ ơ , đang ngẩn ngơ

Bình luận
Bài 1 nụ cười luôn hé , tắt máy xuống xe Còn em vẫn đang ngơ , đang thờ ơ , đang ngẩn ngơ
Các từ khóa tìm kiếm : 1 nụ cười , 1 nụ cười luôn , luôn hé tắt , hé tắt máy xuống , máy xuống xe , còn em vẫn , xe còn em vẫn , đang ngơ đang , đang ngơ đang thờ , thờ ơ đang , ơ đang ngẩn ngơ
1 nụ cười luôn hé , tắt máy xuống xe Còn em vẫn đang ngơ , đang thờ ơ , đang ngẩn ngơ 1 nụ cười luôn hé , tắt máy xuống xe Còn em vẫn đang ngơ , đang thờ ơ , đang ngẩn ngơ
8/10 1551 bài đánh giá