Mình kết thúc nhé em...chẳng còn như lúc đầu...tình đã phai úa màu thì thôi hãy cho nhau lối riêng

Bình luận
Bài Mình kết thúc nhé em...chẳng còn như lúc đầu...tình đã phai úa màu thì thôi hãy cho nhau lối riêng
Các từ khóa tìm kiếm : mình kết thúc , mình kết thúc nhé , nhé em chẳng , em chẳng còn như , còn như lúc , đầu tình đã , lúc đầu tình đã , phai úa màu , phai úa màu thôi , thôi hãy cho , hãy cho nhau lối , nhau lối riêng
Mình kết thúc nhé em...chẳng còn như lúc đầu...tình đã phai úa màu thì thôi hãy cho nhau lối riêng Mình kết thúc nhé em...chẳng còn như lúc đầu...tình đã phai úa màu thì thôi hãy cho nhau lối riêng
9/10 1533 bài đánh giá