Hát điểm danh cầu thủ cực hài Hát điểm danh cầu thủ cực hài
8/10 1245 bài đánh giá

Làm thế nào để ghi điểm?

Đăng thảo luận 6 điểm

Đăng blog 5 điểm

Bình luận 2 điểm

Qui định cộng điểm...