Tết hà nội những thập niên 90  Ngày ấy nay còn đâu :o

Tết hà nội những thập niên 90 Ngày ấy nay còn đâu :o

Bình luận
Bài Tết hà nội những thập niên 90 Ngày ấy nay còn đâu :o
Các từ khóa tìm kiếm : tết hà nội , tết hà nội thập , thập niên 90 , niên 90 ngày ấy , ngày ấy nay , còn đâu o , nay còn đâu o
Tết hà nội những thập niên 90 Ngày ấy nay còn đâu :o Tết hà nội những thập niên 90  Ngày ấy nay còn đâu :o
9/10 1251 bài đánh giá

Làm thế nào để ghi điểm?

Đăng thảo luận 6 điểm

Đăng blog 5 điểm

Bình luận 2 điểm

Qui định cộng điểm...