Đòi quà kiểu Kim Tan - Cười đau cả ruột Đòi quà kiểu Kim Tan - Cười đau cả ruột
9/10 1242 bài đánh giá

Làm thế nào để ghi điểm?

Đăng thảo luận 6 điểm

Đăng blog 5 điểm

Bình luận 2 điểm

Qui định cộng điểm...