Giúp em với công thức tính đương chéo trong hinh vuông là gì vay?

Thảo luận 1

cho a ,b la 2 canh cua hv binh phuong duong cheo bang: a^2+b^2

Thảo luận 2

Giả sư hình vuông có cạnh là a Đường chéo chính là cạnh huyền của tam giác vuông cân có cạnh bên là a (tính theo định lý pytago là được), bằng căn bậc hai của 2 lần a bình phương

Thảo luận 3

canh HV la a thi duong cheo la av2 (v2 la căn 2) VD: Canh hv la 9 thi đuong cheo la 9v2

Thảo luận 4

Gọi cạnh hình vuông là a => đường chéo hình vuông = a căn 2

Thảo luận 5

Rất dễ bạn à! Bạn chỉ cần biết Cạnh hình vuông. Gọi cạnh hình vuông là a. Gọi đường chéo là b. Thì theo Pytagore ta có được a^2 + a^2 = b^2 =>Căn (a^2 + a^2) = b Vậy đó bạn! Đó là theo Pytagore!

Thảo luận 6

Bạn chia hình vuông ra làm hai tam giác là xong .

Thảo luận 7

1/ hình vuông có cạnh là a 2/ nửa hình vuông là một tam giác vuông cân 3/ đường chéo x của hình vuông là cạnh huyền tam giác vuông cân đó 4/ x^2=a^2+a^2=2.a^2 5/ x=a.sqrt(2) (a nhân căn bậc 2 của 2)

Thảo luận 8

áp dụng định lý pitago trong tam giac vuong la xong

Thảo luận 9

bổ sung thêm này: căn (a^2 + a^2)=b -> căn(2a^2)=b -> acăn2=b vậy đó

Trả lời Vi Du , 23:19 ngày 16/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan
Giúp em với công thức tính đương chéo trong hinh vuông là gì vay? Giúp em với công thức tính đương chéo trong hinh vuông là gì vay?
7/10 924 bài đánh giá