Thuyet minh hien tai la nguyen khi cua quoc gia?co aj jup minh dc hk?

█████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀▄░░░░░███…
████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▄░░▀███…
█████▄█▄▄▄░▄░░░░░░░░░░░▄█▄█▄█████░░███…
███████████████▄█░░░░▄██████▀░░░██░███…
████████████████▀░░░░▀██▀███▀█████▀███…
██████████▀░████▀░░░░░░▀▀░▀█▀░▀███████…
████████▀░▀░░▄██▀░░░░░░░░░░░░░░░▀█████…
██▀███▀▀▀░░░░███▀░░░░░░░░░░░░░░░░░▀██▀…
███░░░░░░░░░░███▀░░░░░░░░░░░░░░░░░▀███…
███▄░░░░░░░░████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░███…
█████░░░░░░░▀███░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███…
███████▄░░░░█████▄░░░▄░░░░░░░░░░░░░███…
███████▄░░░▄████████▀▀▀░░░░░░░░░░░░███…
████████▀▄▀████████░░░░░░░░░░░░░░░░███…
█████████▄██████▀██░▀░░░░░░░░░░░░░░███…
████████████████▄▄▀▄░▄░░░░░░░░░░░░▄███…
████████████████▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀░░░░░░░▄▀███…
███████████████████▄█░░░░░░░░░░░██████…
████████████████████▀░░░░░░░▀▄▀▄█▄████…
██████████████▀▄▀░░░░░░░░░▀█████▀█████…
███████████████▀░▄██░░░░░▄▀█████▀▄▀███…
██████████████▀▄▀███▀▄▀░████▀▀▀░▀▄░███…
████████████████████▀█████▀░░░░░░░░███…
Trả lời Vi Du , 10:37 ngày 22/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan
Thuyet minh hien tai la nguyen khi cua quoc gia?co aj jup minh dc hk? Thuyet minh hien tai la nguyen khi cua quoc gia?co aj jup minh dc hk?
8/10 924 bài đánh giá