Trung học cơ sở

Bài tập vật lý lớp 10 về chất khí, chỉ cho mình hướng đi với?

Nhận xét rằng, điều kiện tiêu chuẩn là điều kiện nhiệt độ T= 0 độ C (273 độ K), áp suất P= 1 atm.
Ở điều kiện mà bài toán đưa ra, áp suất là 20 atm, gấp 20 lần đktc.
Xét hai bình có thể tích V giống nhau, cùng ở nhiệt độ T= 273K.
Áp suất của bình 1 là P1= 1 atm.
Áp suất của bình 2 là P2= 20 atm.
Theo phương trình trạng thái của chất khí thì: PV= nRT, với R là hằng số của khí lí tưởng, n là số mol khí chứa trong bình.
Áp dụng cho bình 1: P1*V= n1*R*T, suy ra: P1/ n1= RT/ V.
Áp dụng cho bình 2: P2*V= n2*RT, suy ra P2/ n2= RT/V.
Để ý thấy vế phải của 2 phương trình cùng là một giá trị, vậy có:
P1/ n1= P2/ n2.
hay n2/ n1= P2/ P1= 20.
Rõ ràng số mol tỉ lệ thuận với khối lượng của chất khí----->m2= 20*m1, quá trình xét đến giữa hai bình là cùng một thể tích V , vậy m2/ V= 20*( m1/ V), hay khối lượng riêng của bình 2 bằng 20 lần khối lượng riêng của bình một = 20* 1,43= 28,6 kg/ m3.
Đáp số 28,6 kg/ m3.
Trả lời Vi Du , 17:42 ngày 24/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan
Bài tập vật lý lớp 10 về chất khí, chỉ cho mình hướng đi với? Bài tập vật lý lớp 10 về chất khí, chỉ cho mình hướng đi với?
7/10 924 bài đánh giá